doradztwo zawodowe

doradztwo zawodowe


Głęboko wierzę w moc wyznaczonego celu i dobrego planu, by go osiągnąć. Praktykuję to w swoim życiu i chętnie będę Cię wspierać, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Choć doradztwo brzmi oficjalnie, precyzuje uprawnienia do wykonywania zawodu. Jako doradca zawodowy prowadzę szkolenia, konsultacje indywidualne i warsztaty dla młodzieży. Wsparcie obejmuje wiele różnorodnych metod doradztwa, coachingu, mentoringu, a przede wszystkim odbywa się w atmosferze otwartości i szczerości wobec Ciebie oraz wzajemnego zaufania. Praca jest zawsze wspólna, a decyzje są zawsze tylko Twoje.

Co możesz uzyskać?

- badanie potrzeb zawodowych i rozwojowych,
- diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
- dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań,
- ustalenie priorytetów wartości,
- określenie celu,
- plan kariery i związanej z nią przyszłości.

Dla kogo konsultacje?

Dla każdego, kto chce rozpocząć nowy etap zawodowy, pierwszy, drugi czy dziesiąty, w wieku 18, 30 czy 50 lat. Pierwsze poszukiwania i plany różnią się od tych kolejnych, wielkie zmiany różnią się od drobnych kroków. Każdy człowiek jest inny, każdy ma inne podejście, potrzeby i zamiary – przekonałam się poznając i wspierając już kilkaset osób. Dlatego proponuję Ci pierwsze spotkanie na „rozpoznanie gruntu” bezpłatnie - trwa do 30 minut i możesz umówić się tutaj.

Kontakt

skontaktuj się ze mną